Figure srpskih junaka

Figure su izrađene od legure cinka (tonsul), sa više vrsta zaštite: nikal, nikal/patina, mesing/sjaj, mesing/patina, srebro, srebro/patina, bakar, bakar/patina, zlato, zlato/patina…

Figure je moguće dobiti u bilo kojoj vrsti zaštite. Na sajtu je prikazan samo deo programa…